ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Kohylia Beach Hotel
Λιμένας Θάσου, 64004 Θάσος
Τηλ: 25930 23633, 695 520 5708
Τηλ. Επικοινωνίας
τους Χειμερινούς μήνες:
25930 23006
Fax: 25930 23634
W: www.kohylia.gr